Naše pľúca: resuscitácia. Príbeh, ktorý napísal sám život

Zástava dychu prichádza nečakane. Znalosť prvej pomoci môže zachrániť ľudský život.
18.Feb 2021
 

Keďže zástava dychu prichádza náhle, každá sekunda je nesmierne dôležitá. V bežnom živote sa s ňou môžeme stretnúť pomerne ľahko. Stačí vdýchnutie jedla alebo prudká alergická reakcia a zástava dychu je na svete. V priebehu niekoľkých minút dochádza k zástave obehu a strate vedomia. Preto je dôležité konať čo najrýchlejšie, zaistiť voľnú priechodnosť dýchacích ciest a ihneď volať záchrannú službu na celoštátnej tiesňovej linke 155. Okamžitá prvá pomoc výrazne zvyšuje šancu na prežitie, ako dokazuje príbeh záchranára Tomáša.

Zdravotník před sanitkou.

Práca zdravotníckeho záchranára prináša veľkú dávku adrenalínu. Každý deň je neopakovateľný a prináša mnoho emócií. Veľkú rolu hrá tiež čas, pretože záleží na každej sekunde. Výjazdová skupina sa obvykle skladá zo šoféra a zdravotníckeho záchranára. Celý tím vo vážnejších prípadoch doplní i lekár, ktorý je v posádke jediný, kto má právomoci vykonávať lekárske výkony a podávať pacientovi lieky.

Náhly výjazd

Tomáš pôsobí v záchrannej službe šiesty rok. Jeho rutinný pracovný deň sa skladá z výjazdov k najrôznejším dopravným nehodám, úrazom, kolapsovým stavom či alergickým reakciám. Záchranári sú zvyknutí na rýchly pokyn na presun, ale tento náhly výjazd k pacientovi v bezvedomí bol predsa len niečím výnimočný.

Dvojčlenná posádka mieri rýchlym krokom do vozidla a vyráža do centra mesta, kde došlo ku kolapsu staršieho muža, ktorý sa nepreberá. Dusné počasie takému stavu nahráva. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Cestou k pacientovi si posádka rozdeľuje úlohy a pripravuje potrebné vybavenie.

Vybavení sanitky.
Vybavení sanitky. • Source: Pixabay.com/PixelHeini

Inštrukcie v priebehu cesty

Zrazu sa z rádiostanice ozve hlásenie:

„Tomáš, Honza, tu operačné stredisko.“

„Operačné, tu Tomáš, hovor,“

ozýva sa už štandardná reakcia na volanie.

„Tomáš, tu operačné, v túto chvíľu už zahajujeme telefonicky asistovanú neodkladnú resuscitáciu (TANR) s prítomnými svedkami,“

znejú upresňujúce informácie počas cesty.

„Operačné, tu Tomáš, správe som rozumel, predpokladaný dojazd na miesto udalosti do dvoch minút. Dopyt po lekárskej výjazdovej skupine, prosím?“

Po vyhodnotení situácie operačné stredisko automaticky smeruje lekára na miesto udalosti.

„Tomáš, tu operačné, lekár sa v túto chvíľu uvoľnil z iného výjazdu neďaleko od vás, presmerujeme ho ihneď za vami.“

„Operačné, tu Tomáš, rozumel som, ďakujem, koniec.“

Medzitým si posádka upresňuje nové informácie, pretože už vie, aký zhon ju po príjazde bude čakať. Po príjazde na miesto Tomáš rýchlo rozdeľuje jednotlivé vybavenie, ktorého nie je málo. Na resuscitáciu je nutné vziať monitor životných funkcií s implementovaným defibrilátorom, odsávačku, malú tašku s kyslíkovou fľašou, dva batohy. Vo vozidle sa nachádza ešte voľne položený samorozpínací vak, ktorý slúži na vykonávanie umelého dýchania.

Sestřička zahajuje zkušební resuscitaci.
Sestřička zahajuje zkušební resuscitaci. • Source: Freepik.com

Byt Smetanovo nábřeží 191m
Byt Smetanovo nábřeží 191m, Praha 1

Hra o čas

Po príjazde na miesto nie je čas strácať čas. Počas behu k pacientovi Tomáš kričí na kolegu rýchle pokyny:

„Zapínam monitor, kľaknem si za hlavu a overím stav vedomia a dýchania, ak to bude potrebné, tak začnem stláčať hrudník, a ty mu medzitým nalepíš defibrilačné elektródy a budeš pripravený ma vystriedať v stláčaní hrudníka.“

To je ale len začiatok. Medzitým je potrebné pripraviť kyslíkovú fľašu, pripojiť samorozpínací vak a zaistiť prístup do žilového systému na podávanie liekov po príjazde lekára.

Resuscitácia ešte pred príjazdom záchranných zložiek

Svedkovia udalosti medzitým poskytujú pacientovi kvalitnú laickú resuscitáciu, ku ktorej boli navedení pomocou asistenta tiesňovej linky.

„Ide vám to skvele, výborná práca! Ďakujeme za spoluprácu, my si pána berieme,“

chváli prítomných svedkov člen záchranného tímu. Tomáš si kľakne za hlavu pacienta a zisťuje, či ide naozaj o zástavu dychu, bezvedomie a neprítomnosť pulzu na veľkých tepnách. Jeho kolega zatiaľ lepí na pacientov hrudník defibrilačné elektródy, presne podľa predchádzajúcich inštrukcií. Kooperácia medzi členmi tímu je nesmierne dôležitá. Hrudník je potrebné neustále stláčať aj počas nabíjania defibrilátora. Aj tých niekoľko málo sekúnd medzi nabíjaním defibrilátora je žiaduce neprestávať so stláčaním. Zaznie siréna defibrilátora, ktorá signalizuje jeho nabitie na aplikáciu výboja. Kontrola okolia, či je podanie výboja bezpečné a nikomu neublíži, prebieha za simultánneho povelu:

„Všetci preč, nedotýkať sa pacienta!“

Všetko je v poriadku, vzduch čistý.

„Pal!“

znie rozkaz kolegovi, aby aplikoval výboj a pokračoval v stláčaní hrudníka. Tomáš začína vykonávať umelé dýchanie samorozpínacím vakom a s kolegom, ktorý neustále stláča hrudník, sa striedajú v pomere 30 : 2.

Zdravotník s pacientem.
Zdravotník s pacientem. • Source: Pixabay.com/Bokskapet

Lekár prichádza na miesto

Len čo príde na miesto lekár, preberá si defibrilátor a pokračuje v podávaní ďalších defibrilačných výbojov. Potom vykoná zaistenie dýchacích ciest (tzv. intubáciu) a indikuje podanie potrebných liekov. Ešte jeden výboj a začne dochádzať k obnove spontánneho obehu. Pacientovo srdce začína znova biť. Pokyny lekára znejú jasne:

„Takže, páni, klasická postresuscitačná starostlivosť, prosím. Saturácia, kapnografia, krvný tlak a dvanásťzvodové EKG.“

Po splnení týchto úkonov a vyhodnotení získaných informácií lekárom sa celý tím môže pripraviť na prenos pacienta do sanitky a následný transport do nemocnice.

Intubace.
Intubace. • Source: Pixabay.com/Orlobs

Prvá pomoc má zmysel

Tomáš sa medzitým snaží nájsť svedka, ktorý pacienta začal pohotovo resuscitovať.

„Kde je ten pán, ktorý stláčal hrudník?“

Prizerajúci sa svedkovia sa neisto obzerajú okolo seba, pretože nevedia, z akého dôvodu zdravotník dotyčného hľadá. Tomáš si uvedomí, že jeho otázka najprv neznela príliš prívetivo, preto pokračuje už oveľa prívetivejším tónom:

„Mohli by ste teda odkázať kolegovi, že si viedol fakt skvele a v túto chvíľu zachránil pánovi život?“

Svedkovia už s veľkou úľavou poukazujú na pána a tlačia ho dopredu pred zraky prítomných zdravotníkov.

„Ehm, no, to som rád, to by snáď urobil každý, nie?,“

derie zo seba prekvapený pán.

„To sa, bohužiaľ, nevidí tak často, ľudia to buď nevedia, alebo sa boja, a vy ste si podľa kolegov viedli fakt skvele, ďakujeme vám. V túto chvíľu ste zachránili ľudský život,“

vstupuje do konverzácie prítomný lekár.

Tomáš si konečne mohol zložiť premočený respirátor a na chvíľu si oddýchnuť. Navzdory náročnosti práce Tomáša teší, že dnešný výjazd dopadol dobre. Do nemocnice s pacientom odchádzajú s pocitom, že za ten zachránený ľudský život všetka tá námaha naozaj stojí. Každý deň, bez ohľadu na dennú či nočnú hodinu alebo rozmary počasia, zdravotníci bojujú za to, aby ľudia mohli odchádzať domov „po svojich“.

Trénink první pomoci.
Trénink první pomoci. • Source: Freepik.com

Ako poskytnúť prvú pomoc

Poskytnutie prvej pomoci je priamo vymedzené zákonom ako povinnosť každého občana. Napriek tomu sa mnoho ľudí pre nedostatočné vedomosti bojí prvú pomoc poskytnúť. Okrem znalostí správneho postupu je nutné zachovať si chladnú hlavu a neohroziť seba ani nikoho iného. Je niekoľko druhov prvej pomoci, ktoré sa odvíjajú od danej situácie. V prípade bezvedomia sa používa resuscitácia, pri ktorej je nutné zaistiť priechodnosť dýchacích ciest, masáž srdca a umelé dýchanie z úst do úst. Laická resuscitácia pred očakávaným príjazdom záchranárov by mala vyzerať takto:

Pokľaknúť pred osobu v bezvedomí a zistiť jej reakciu zatrasením ramenami. Nutné je skontrolovať, či osoba dýcha.

Uvoľniť dýchacie cesty záklonom hlavy a zdvihnutím brady.

Sledovať reakcie tela, či pacient voľne a pravidelne dýcha (zdvíha sa mu hrudník či brucho, z úst alebo nosa prúdi vzduch).

Masáž srdca v kombinácii s umelým dýchaním. Po 30 stlačeniach hrudníka sa pacientovi zakloní hlava a vykonajú sa 2 vdychy vzduchu do pľúc. Ak sa mu nezačne zdvíhať hrudník, postup sa opakuje po celý čas do príjazdu záchrannej služby. Najdôležitejšie je neprerušovať stláčanie hrudníka.

Ak si napriek tomu nebudete vedieť dať rady, môžete sa obrátiť práve na operátora záchrannej linky, ako to urobil jeden z hrdinov nášho príbehu. Nácvik resuscitácie je nutné vykonávať pod dohľadom školených osôb. Ak by vás príbeh inšpiroval a chceli by ste zdokonaliť svoje znalosti prvej pomoci, môžete sa prihlásiť na kurz Základy prvej pomoci. Český červený kríž organizuje školenie prvej pomoci prostredníctvom Oblastných spolkov. Tie sú určené ľuďom všetkých vekových kategórií. Nikdy neviete, kedy sa dostanete do situácie, keď tieto znalosti pomôžu zachrániť ľudský život…

Fond Naše plíce

Logo Naše plíce
Logo Naše plíce • Source: archiv Naše plíce

Ako mediálny partner realitnej kancelárie Y&T Luxury Property by sme vás radi vyzvali na podporu zbierky organizovanej nadačným fondom Naše plíce: Darujme plicní ultrazvuk VFN na Karláku.

Fond Naše plíce založený realitnou kanceláriou počas prvej vlny pandémie COVID-19 sa venuje podpore liečby respiračných ochorení u dospelých a detí.

„Už predtým sme ako darcovia podporovali rôzne charitatívne projekty,“

hovorí zakladateľka realitnej kancelárie Elena Jakubovič.

„Tentoraz chceme ísť o krok ďalej a dlhodobo pomáhať českým odborníkom a nemocniciam.“

A prečo spojenie realitného biznisu a starostlivosti o zdravé pľúca? Elena Jakubovič a jej tím veria, že dobre vybratý dom alebo byt je tým miestom, kde sa vám bude dýchať s ľahkosťou. A tento pocit by mali zažívať všetci.

Luxury Prague Life

Photo gallery (0)

View photo gallery

About the author

Sabina Štaubertová
Luxury Real Estates
Penthouse Troja 309m
Praha 7

Penthouse Troja 309m

5 + KK 309 m², ter. 52 m²
price upon request
Show property
Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí
Praha 6

Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí

7 + 2 440 m², bal. 5 m²
price upon request
Show property
Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m

5 + KK 298 m², ter. 31 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt s terasou - Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Luxusní byt s terasou - Praha 1 - Nové Město

6 + KK 445 m², ter. 144 m²
57 475 000 CZK
Show property
Luxusní vila na prodej - Praha - západ - 632m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej - Praha - západ - 632m

6 + KK 632 m²
price upon request
Show property
Luxusní vila na prodej - Praha - Západ - 750m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej - Praha - Západ - 750m

7 + 1 750 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m
Praha 6

Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m

5 + KK 426 m², ter. 250 m²
price upon request
Show property
Prodej luxusního mezonetového bytu na Praze 8
Praha 8

Prodej luxusního mezonetového bytu na Praze 8

3 + KK 145 m², ter. 11 m²
18 490 000 CZK
Show property
Luxusní byt na prodej Praha - 320m
Praha 5

Luxusní byt na prodej Praha - 320m

5 + KK 320 m², bal. 4 m², ter. 38 m²
price upon request
Show property
Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha
Praha 6

Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha

Atypický 620 m²
price upon request
Show property
Byt na prodej Smetanovo nábřeží 235m
Praha 1

Byt na prodej Smetanovo nábřeží 235m

5 + KK 235 m²
79 000 000 CZK
Show property
Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m
Praha 8

Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m

4 + KK 146 m², ter. 27 m²
price upon request
Show property
Byt na prodej v historickém paláci - Praha 1
Praha 1

Byt na prodej v historickém paláci - Praha 1

5 + 1 143 m²
price upon request
Show property
Prodej luxusního bytu s terasou - Praha 4
Praha 4

Prodej luxusního bytu s terasou - Praha 4

1 + KK 55 m², ter. 12 m²
9 980 000 CZK
Show property
Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m
Praha 1

Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m

4 + 1 226 m², bal. 7 m², ter. 24 m²
price upon request
Show property
Luxusní kancelář na prodej Praha 1 - Staré
Praha 1

Luxusní kancelář na prodej Praha 1 - Staré

4 + KK 229 m²
50 000 000 CZK
Show property
Penthouse s výhledem na Hrad na prodej - 251m
Praha 1

Penthouse s výhledem na Hrad na prodej - 251m

4 + KK 288 m², ter. 37 m²
price upon request
Show property
Byt na prodej Praha 1 - Josefov - 125m
Praha 1

Byt na prodej Praha 1 - Josefov - 125m

3 + KK 125 m²
price upon request
Show property
Luxusní rodinný dům Praha 6 - Ořechovka
Praha 6

Luxusní rodinný dům Praha 6 - Ořechovka

5 + 1 246 m²
46 900 000 CZK
Show property
Luxusní byt k prodeji - Praha 5 - 93m
Praha 5

Luxusní byt k prodeji - Praha 5 - 93m

3 + KK 93 m², ter. 11 m²
11 228 000 CZK
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 127m²
Praha 1

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 127m²

127 m²
87 852 CZK
Show property
Prodej luxusního bytu Praha 4 - 214m
Praha 4

Prodej luxusního bytu Praha 4 - 214m

4 + KK 214 m², ter. 59 m²
price upon request
Show property
Luxusní kancelář na pronájem - Praha 1 - Nové
Praha 1

Luxusní kancelář na pronájem - Praha 1 - Nové

3 + 1 117 m², bal. 3 m²
37 500 CZK
Show property
Pronájem luxusní kancelář Praha 1 - 55m
Praha 1

Pronájem luxusní kancelář Praha 1 - 55m

2 + 1 58 m², bal. 6 m²
27 000 CZK
Show property
Obchodní prostor k pronájmu, Praha 1 - 249m²
Praha 1

Obchodní prostor k pronájmu, Praha 1 - 249m²

249 m²
216 329 CZK
Show property
Kancelář na pronájem Praha 1 - 52m
Praha 1

Kancelář na pronájem Praha 1 - 52m

54 m², bal. 2 m²
18 000 CZK
Show property
Obchodní prostor k pronájmu, Praha 1 - 48m²
Praha 1

Obchodní prostor k pronájmu, Praha 1 - 48m²

48 m²
46 000 CZK
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 153m²
Praha 1

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 153m²

153 m²
93 789 CZK
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 146m²
Praha 1

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 146m²

146 m²
93 392 CZK
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 5 - 274m2
Praha 5

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 5 - 274m2

price upon request
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 5 - 265m2
Praha 5

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 5 - 265m2

price upon request
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 2 - 684m
Praha 2

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 2 - 684m

993 m², ter. 309 m²
price upon request
Show property
Obchodní prostor k pronájmu, Malá Strana
Praha 5

Obchodní prostor k pronájmu, Malá Strana

154 m²
price upon request
Show property
Restaurace na pronájem Troja - 397m
Praha 7

Restaurace na pronájem Troja - 397m

Atypický 397 m², ter. 37 m²
price upon request
Show property
Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m
Praha 10

Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m

2 + KK 73 m², ter. 14 m²
25 000 CZK
Show property
Obchodní prostor k pronájmu, Malá Strana
Praha 2

Obchodní prostor k pronájmu, Malá Strana

171 m²
price upon request
Show property
Luxusní kancelář k pronájmu v centru Prahy
Praha 2

Luxusní kancelář k pronájmu v centru Prahy

130 m²
42 900 CZK
Show property
Luxusní kancelář s terasou Praha 1 - 321m
Praha 1

Luxusní kancelář s terasou Praha 1 - 321m

465 m², ter. 144 m²
41 928 000 CZK
Show property
Kancelář k pronájmu, Praha 10 - 150m
Praha 10

Kancelář k pronájmu, Praha 10 - 150m

162 m², ter. 12 m²
price upon request
Show property
Vila na prodej Praha 6 - 277m
Praha 6

Vila na prodej Praha 6 - 277m

7 + 1 277 m²
18 750 000 CZK
Show property
Prodej luxusní administrativní budovy v okolí
Praha 9

Prodej luxusní administrativní budovy v okolí

5 + 2 1173 m²
price upon request
Show property
Kancelářské prostory na prodej na Praze 8
Praha 8

Kancelářské prostory na prodej na Praze 8

Atypický 489 m², ter. 211 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt s terasou Troja 152m
Praha 7

Luxusní byt s terasou Troja 152m

2 + KK 152 m²
31 800 000 CZK
Show property
Obchodní prostor na prodej na Praze 8 - Karlín
Praha 8

Obchodní prostor na prodej na Praze 8 - Karlín

Atypický 489 m², ter. 211 m²
price upon request
Show property
Byt Smetanovo nábřeží 191m
Praha 1

Byt Smetanovo nábřeží 191m

4 + KK 191 m², bal. 3 m²
price upon request
Show property
Luxusní penthouse Troja 550m
Praha 7

Luxusní penthouse Troja 550m

Atypický 550 m², bal. 4 m², ter. 9 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt na prodej Praha 8 - 113m
Praha 8

Luxusní byt na prodej Praha 8 - 113m

4 + KK 113 m²
19 300 000 CZK
Show property
Luxusní byt na prodej - Praha 5 - Smíchov
Praha 5

Luxusní byt na prodej - Praha 5 - Smíchov

4 + KK 185 m², ter. 50 m²
22 090 000 CZK
Show property
Luxusní kancelář Staré město - Praha 1 - 118m
Praha 1

Luxusní kancelář Staré město - Praha 1 - 118m

3 + 1 118 m², bal. 3 m²
price upon request
Show property
Byt na pronájem Nové Město - Praha 1 - 72m
Praha 1

Byt na pronájem Nové Město - Praha 1 - 72m

2 + KK 74 m², bal. 2 m²
22 000 CZK
Show property
Luxusní byt na prodej na Praze 5 -115m
Praha 5

Luxusní byt na prodej na Praze 5 -115m

3 + KK 115 m²
price upon request
Show property
Prodej luxusní vily v okolí Prahy
Praha 9

Prodej luxusní vily v okolí Prahy

5 + 2 1173 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt s výhledem 177m
Praha 2

Luxusní byt s výhledem 177m

4 + 1 177 m²
120 000 CZK
Show property
Komerční prostor k pronájmu Praha 5 - 230m
Praha 5

Komerční prostor k pronájmu Praha 5 - 230m

Atypický 230 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt na pronájem Nové Město - 117m
Praha 1

Luxusní byt na pronájem Nové Město - 117m

3 + 1 119 m², bal. 2 m²
price upon request
Show property
Byt na pronájem-Praha
Praha 3

Byt na pronájem-Praha

3 + 1 111 m²
49 000 CZK
Show property
Supermakléřky - real estate comics