Covid-19 na „striebornej“ priečke úmrtnosti. Mení sa aj metodika pitvy

Cievne ochorenia vystriedal na druhom mieste v úmrtnosti v Česku Covid-19. Zvýšenie o 15 % je nadpriemerné.
30.Jun 2021
 
Hlavní stránka Nové články

Český štatistický úrad zverejnil správu o počte zomretých za minulý rok, ktorá zohľadňuje aj počet úmrtí na Covid-19. V porovnaní s rokom 2019 v Česku minulý rok zomrelo o 15 % viac ľudí, prekvapivo je však Covid-19 až druhým dôvodom úmrtí. Bežne sa pritom medziročne úhrn zomretých mení len o nízke jednotky percent, z čoho možno usudzovať, že na vysokej úmrtnosti má podiel práve pandémia, ktorá sa objavila v roku 2019. Tá napríklad zmenila aj priebeh vykonávania pitvy na Slovensku.

Mužský obličej v roušce s viry v pozadí

Zdroje: ČSÚ, ÚZIS ČR, Michal Palkovič – patológ, Robert Lischke – lekár

Celkovo bolo v roku 2020 nahlásených 17 235 úmrtí v priamej alebo nepriamej súvislosti s Covid-19, z čoho 11 968 záznamov bolo priebežne hlásených poskytovateľmi zdravotných služieb do centrálneho systému pre riadenie epidémie a 5 267 ich bolo doplnených následne.

„Vykonané validácie a vyhodnotene príčin smrti preukázali, že v 10 539 prípadoch úmrtí, teda u 61,1 %, bol Covid-19 tiež jej základnou príčinou,“

hovorí Šárka Daňková, garantka registra „List o prohlídce zemřelého ÚZIS ČR“.

Test na Covid-19
Test na Covid-19 • Source: Pixabay

Pitva je určujúca – a jej metodika sa zmenila

Ako uvádza správa Českého štatistického úradu, validácia panela expertov a ďalšie rozbory hlásení poskytovateľov zdravotných služieb ukazujú, že cca 5 % úmrtí v minulom roku s Covid-19 nesúviselo. A aj u tých, kde je nový vírus uvedený ako základná príčina smrti, je doložených aj mnoho ďalších vážnych chorôb, najmä choroby srdcové, diabetes alebo zhubné nádory. Skutočnú príčinu úmrtí pritom dokáže odhaliť len pitva.

Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m
Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m, Praha 7

A práve na to, ako pandémia ovplyvnila priebeh pitvy, sme sa spýtali Michala Polakoviča, riaditeľa Sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Bratislave.

„Stále robíme tú činnosť, ktorá nám aj zo zákona náleží. Zákon nám ukladá v prípade podozrenia na akúkoľvek nebezpečnú prenosnú chorobu nariadiť výkon pitvy. To znamená, že tak ako sme to robili doteraz, tak to robíme aj naďalej. Pri všetkých prípadoch z podozrenia koronavírusovej infekcie, ako aj akýchkoľvek iných, nariaďujeme výkon pitvy,“

objasňuje zmenu priebehu pitvy pre LP-Life Michal Palkovič. Pitvy sa zmenili v súvislosti s pandémiou celosvetovo a teraz sa zreteľ kladie aj na pitvy ľudí, ktorí už sú zaočkovaní.

Lékař ukazující palec nahoru
Lékař ukazující palec nahoru • Source: Pixabay

„Rozdiel je v tom, že teraz sa hlavne venujeme očkovaným pacientom, to znamená úmrtiam očkovaných pacientov, kde identifikujeme mechanizmy spojené s očkovaním, alebo ich, naopak, vylučujeme. Od začiatku pandémie sa teda pitvy veľmi výrazne zmenili. V úvode pandémie sme vykonávali pitvu u všetkých pacientov, ktorých sme mali k dispozícii a u ktorých sme mohli jej nariadenie ovplyvniť. To bolo približne v osemdesiatich percentách. Dvadsať zvyšných percent boli buď pacienti, ktorí boli vyšetrení až po smrti, alebo u nich dôvod na výkon pitvy nebol, pretože šlo o jasný prípad. To sa menilo v priebehu druhej vlny, keď boli pitvy vykonávané najmä pri podozreniach, nejasných úmrtiach, prípadne úmrtiach mladých ľudí z nie úplne jednoznačných príčin. V súčasnosti sa venujeme tomuto záberu, plus úmrtiam očkovaných pacientov.“

V roku 2020 zomrelo 129 289 obyvateľov Česka

Srdcovým chorobám minulý rok podľahlo celkovo 19 171 ľudí, na Covid-19 zomrelo 10 539 osôb. Tieto údaje zhromaždil ČSÚ z úmrtných štatistík.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom, teda 2019, bol počet zomretých vyšší o takmer 17 tisíc, čo predstavuje 15 % medziročný nárast. Koronavírusová pandémia je štatisticky druhým dôvodom úmrtia nielen celkovo v Česku, ale aj v jednotlivých krajoch, a to s výnimkou krajov Olomouckého a Moravskoslezského, kde bol tretí, za srdcovým zlyhaním.

Krivky sa dopĺňajú

Krivka úmrtí pritom do istej miery kopíruje krivku pandemických vĺn v Česku. Najviac ľudí zomrelo v novembri, a to 15,8 tisíca, nasleduje október a december s takmer 14,2 tisíca obyvateľov. A práve do týchto troch mesiacov bol koncentrovaný medziročný nárast počtu zomretých.

Muž za oknem, za nímž se vznáší virus
Muž za oknem, za nímž se vznáší virus • Source: Pixabay

Z pohľadu kalendárnych mesiacov bola okrem Covidu-19 zjavná zvýšená úmrtnosť v poslednom štvrťroku aj u ďalších chorôb. Sila Covidu-19 bola v roku 2020 najväčšia v novembri, keď za jediný mesiac zomrelo na Covid 4,5 tisíca osôb, t. j. dvakrát viac ako na všetky zhubné novotvary dohromady.

Covid-19 vystriedal cievne mozgové príhody

Z celkovej správy ČSÚ vyplýva, že priemerný vek zomretých na Covid-19 bol u mužov 77 rokov a u žien dokonca 81 rokov, čo je u oboch pohlaví pomerne vysoký vek. Zaujímavé je, že 89 % týchto pacientov zomrelo v nemocnici.

Všeobecne je každý rok zhruba 30 % úmrtí spôsobených ochoreniami srdca, z ktorých dominuje ischemická choroba srdcová, ktorá bola zo 14,8 % najčastejšou príčinou úmrtí aj minulý rok.

K zmene však došlo na pomyselnej druhej priečke, kde Covid-19 vystriedal cievne ochorenia mozgu. V roku 2020 však túto pozíciu obsadil práve Covid-19 (10,5 tisíca zomretých, teda 8 % z celkového počtu úmrtí). Mozgové príhody sa so 7,6 tisíca zomretých posunuli na tretie miesto, nasledované zlyhaním srdca (6,7 tisíca zomretých) a zhubným nádorom pľúc (5,3 tisíca).

„Pacienti s rakovinou pľúc tvoria obrovskú skupinu. Ide o jedno z najčastejších ochorení, ktoré je veľmi často neskoro diagnostikované a problematicky liečiteľné,“

uviedol na adresu zhubných pľúcnych nádorov pre LP-Life profesor Robert Lischke, prednosta III. chirurgickej kliniky 1. LF UK a FN Motol.

Žena v roušce
Žena v roušce • Source: Pixabay

„Koronavírus ovplyvnil našu prácu v mnohých rovinách. Jednak sme na začiatku museli obmedziť plánované výkony, takže sme sa dostali do situácie, keď sme museli vykonávať určitú selekciu, čo je samo osebe eticky i organizačne veľmi problematické, ale proste nedalo sa inak. Navyše každý, kto má podstúpiť operáciu, musel a musí byť testovaný na Covid. Ďalšou rovinou je aj používanie ochranných pomôcok, styk s obrovským množstvom pacientov a kolegov, takže obava, že sa sami nakazíme, že nakazíme svojich kolegov, pretože sa nakazilo množstvo lekárov a sestier. V kontexte transplantačných programov sa stretávame s nedostatkom darcov, niektorí naši pacienti sa po transplantácii nakazili Covidom, a tam je obrovská mortalita, ktorá sa blíži k 30 %. Je to logické, pretože cieľovým orgánom pre Covid-19 sú pľúca,“

spomína problémy minulého roka profesor Lischke.

Funkcionalistická vila na prodej, Praha-západ
Funkcionalistická vila na prodej, Praha-západ, Okolí Prahy

Zabijak Covid podľa veku a krajov

Covid-19 takisto prenikol do desiatky najčastejších príčin smrti i u zomretých mladšieho veku, teda 25 – 44 rokov, kde obsadil so 72 zomretými 8. miesto, aj keď jeho podiel na všetkých úmrtiach v tomto veku bol len 2,5%. Vo vekovej kategórii 45 – 64 rokov však obsadil už 5. miesto (789 úmrtí; 5 % zomretých) a u osôb o desať rokov starších, teda 65 – 75-ročných miesto tretie (2,4 tisíca úmrtí; 8 % zomretých).

Detailnejšie podľa krajov vieme, že Covid-19 najviac postihol kraj Vysočina (10,2 %), naopak najmenej zasiahol Plzeňsko (7,2 %).

Osoba dezinfikující si ruce
Osoba dezinfikující si ruce • Source: Pixabay

Český Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) zhrnul základné výsledky analýz mortalitných dát za rok 2020, ktorých detailnejšia publikácia bude nasledovať. Spracovanie dát prebiehalo v súlade s medzinárodnými metodikami, keď sa za úmrtie v dôsledku Covid-19 podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) definuje úmrtie v dôsledku klinicky zodpovedajúceho ochorenia u osoby s potvrdenou alebo pravdepodobnou nákazou pôvodcom Covid-19, ak nie je prítomná iná príčina úmrtia.

Dúfajme teda, že štatisticky sa situácia bude len zlepšovať. Výsledky za rok 2021 budú určite ovplyvnené druhou a možno aj treťou, jesennou vlnou pandémie. Nezostáva než veriť, že očkovanie a ďalšie výskumy pomôžu zastaviť zvýšenú úmrtnosť.

Luxury Prague Life

Sdílet / stát se fanouškem

Photo gallery (0)

View photo gallery

About the author

Kristina Vacková
Luxury Real Estates
Penthouse Troja 309m
Praha 7

Penthouse Troja 309m

5 + KK 309 m², ter. 52 m²
price upon request
Show property
Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí
Praha 6

Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí

7 + 2 440 m², bal. 5 m²
price upon request
Show property
Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m

5 + KK 298 m², ter. 31 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt s terasou - Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Luxusní byt s terasou - Praha 1 - Nové Město

6 + KK 445 m², ter. 144 m²
57 475 000 CZK
Show property
Luxusní vila na prodej - Praha - západ - 632m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej - Praha - západ - 632m

6 + KK 632 m²
price upon request
Show property
Luxusní vila na prodej - Praha - Západ - 750m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej - Praha - Západ - 750m

7 + 1 750 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m
Praha 6

Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m

5 + KK 426 m², ter. 250 m²
price upon request
Show property
Prodej luxusního mezonetového bytu na Praze 8
Praha 8

Prodej luxusního mezonetového bytu na Praze 8

3 + KK 145 m², ter. 11 m²
18 490 000 CZK
Show property
Luxusní byt na prodej Praha - 320m
Praha 5

Luxusní byt na prodej Praha - 320m

5 + KK 320 m², bal. 4 m², ter. 38 m²
price upon request
Show property
Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha
Praha 6

Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha

Atypický 620 m²
price upon request
Show property
Byt na prodej Smetanovo nábřeží 235m
Praha 1

Byt na prodej Smetanovo nábřeží 235m

5 + KK 235 m²
79 000 000 CZK
Show property
Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m
Praha 8

Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m

4 + KK 146 m², ter. 27 m²
price upon request
Show property
Byt na prodej v historickém paláci - Praha 1
Praha 1

Byt na prodej v historickém paláci - Praha 1

5 + 1 143 m²
price upon request
Show property
Prodej luxusního bytu s terasou - Praha 4
Praha 4

Prodej luxusního bytu s terasou - Praha 4

1 + KK 55 m², ter. 12 m²
9 980 000 CZK
Show property
Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m
Praha 1

Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m

4 + 1 226 m², bal. 7 m², ter. 24 m²
price upon request
Show property
Luxusní kancelář na prodej Praha 1 - Staré
Praha 1

Luxusní kancelář na prodej Praha 1 - Staré

4 + KK 229 m²
50 000 000 CZK
Show property
Penthouse s výhledem na Hrad na prodej - 251m
Praha 1

Penthouse s výhledem na Hrad na prodej - 251m

4 + KK 288 m², ter. 37 m²
price upon request
Show property
Byt na prodej Praha 1 - Josefov - 125m
Praha 1

Byt na prodej Praha 1 - Josefov - 125m

3 + KK 125 m²
price upon request
Show property
Luxusní rodinný dům Praha 6 - Ořechovka
Praha 6

Luxusní rodinný dům Praha 6 - Ořechovka

5 + 1 246 m²
46 900 000 CZK
Show property
Luxusní byt k prodeji - Praha 5 - 93m
Praha 5

Luxusní byt k prodeji - Praha 5 - 93m

3 + KK 93 m², ter. 11 m²
11 228 000 CZK
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 127m²
Praha 1

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 127m²

127 m²
87 852 CZK
Show property
Prodej luxusního bytu Praha 4 - 214m
Praha 4

Prodej luxusního bytu Praha 4 - 214m

4 + KK 214 m², ter. 59 m²
price upon request
Show property
Luxusní kancelář na pronájem - Praha 1 - Nové
Praha 1

Luxusní kancelář na pronájem - Praha 1 - Nové

3 + 1 117 m², bal. 3 m²
37 500 CZK
Show property
Pronájem luxusní kancelář Praha 1 - 55m
Praha 1

Pronájem luxusní kancelář Praha 1 - 55m

2 + 1 58 m², bal. 6 m²
27 000 CZK
Show property
Obchodní prostor k pronájmu, Praha 1 - 249m²
Praha 1

Obchodní prostor k pronájmu, Praha 1 - 249m²

249 m²
216 329 CZK
Show property
Kancelář na pronájem Praha 1 - 52m
Praha 1

Kancelář na pronájem Praha 1 - 52m

54 m², bal. 2 m²
18 000 CZK
Show property
Obchodní prostor k pronájmu, Praha 1 - 48m²
Praha 1

Obchodní prostor k pronájmu, Praha 1 - 48m²

48 m²
46 000 CZK
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 153m²
Praha 1

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 153m²

153 m²
93 789 CZK
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 146m²
Praha 1

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 146m²

146 m²
93 392 CZK
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 5 - 274m2
Praha 5

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 5 - 274m2

price upon request
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 5 - 265m2
Praha 5

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 5 - 265m2

price upon request
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 2 - 684m
Praha 2

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 2 - 684m

993 m², ter. 309 m²
price upon request
Show property
Obchodní prostor k pronájmu, Malá Strana
Praha 5

Obchodní prostor k pronájmu, Malá Strana

154 m²
price upon request
Show property
Restaurace na pronájem Troja - 397m
Praha 7

Restaurace na pronájem Troja - 397m

Atypický 397 m², ter. 37 m²
price upon request
Show property
Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m
Praha 10

Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m

2 + KK 73 m², ter. 14 m²
25 000 CZK
Show property
Obchodní prostor k pronájmu, Malá Strana
Praha 2

Obchodní prostor k pronájmu, Malá Strana

171 m²
price upon request
Show property
Luxusní kancelář k pronájmu v centru Prahy
Praha 2

Luxusní kancelář k pronájmu v centru Prahy

130 m²
42 900 CZK
Show property
Luxusní kancelář s terasou Praha 1 - 321m
Praha 1

Luxusní kancelář s terasou Praha 1 - 321m

465 m², ter. 144 m²
41 928 000 CZK
Show property
Kancelář k pronájmu, Praha 10 - 150m
Praha 10

Kancelář k pronájmu, Praha 10 - 150m

162 m², ter. 12 m²
price upon request
Show property
Vila na prodej Praha 6 - 277m
Praha 6

Vila na prodej Praha 6 - 277m

7 + 1 277 m²
18 750 000 CZK
Show property
Prodej luxusní administrativní budovy v okolí
Praha 9

Prodej luxusní administrativní budovy v okolí

5 + 2 1173 m²
price upon request
Show property
Kancelářské prostory na prodej na Praze 8
Praha 8

Kancelářské prostory na prodej na Praze 8

Atypický 489 m², ter. 211 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt s terasou Troja 152m
Praha 7

Luxusní byt s terasou Troja 152m

2 + KK 152 m²
31 800 000 CZK
Show property
Obchodní prostor na prodej na Praze 8 - Karlín
Praha 8

Obchodní prostor na prodej na Praze 8 - Karlín

Atypický 489 m², ter. 211 m²
price upon request
Show property
Byt Smetanovo nábřeží 191m
Praha 1

Byt Smetanovo nábřeží 191m

4 + KK 191 m², bal. 3 m²
price upon request
Show property
Luxusní penthouse Troja 550m
Praha 7

Luxusní penthouse Troja 550m

Atypický 550 m², bal. 4 m², ter. 9 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt na prodej Praha 8 - 113m
Praha 8

Luxusní byt na prodej Praha 8 - 113m

4 + KK 113 m²
19 300 000 CZK
Show property
Luxusní byt na prodej - Praha 5 - Smíchov
Praha 5

Luxusní byt na prodej - Praha 5 - Smíchov

4 + KK 185 m², ter. 50 m²
22 090 000 CZK
Show property
Luxusní kancelář Staré město - Praha 1 - 118m
Praha 1

Luxusní kancelář Staré město - Praha 1 - 118m

3 + 1 118 m², bal. 3 m²
price upon request
Show property
Byt na pronájem Nové Město - Praha 1 - 72m
Praha 1

Byt na pronájem Nové Město - Praha 1 - 72m

2 + KK 74 m², bal. 2 m²
22 000 CZK
Show property
Luxusní byt na prodej na Praze 5 -115m
Praha 5

Luxusní byt na prodej na Praze 5 -115m

3 + KK 115 m²
price upon request
Show property
Prodej luxusní vily v okolí Prahy
Praha 9

Prodej luxusní vily v okolí Prahy

5 + 2 1173 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt s výhledem 177m
Praha 2

Luxusní byt s výhledem 177m

4 + 1 177 m²
120 000 CZK
Show property
Komerční prostor k pronájmu Praha 5 - 230m
Praha 5

Komerční prostor k pronájmu Praha 5 - 230m

Atypický 230 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt na pronájem Nové Město - 117m
Praha 1

Luxusní byt na pronájem Nové Město - 117m

3 + 1 119 m², bal. 2 m²
price upon request
Show property
Byt na pronájem-Praha
Praha 3

Byt na pronájem-Praha

3 + 1 111 m²
49 000 CZK
Show property
Supermakléřky - real estate comics